Monday, June 2, 2014

Invitation

Dansk Patchwork forening afholder sit årlige træf i Odense, 30. og 31. august 2014

 
link til træfprogram

http://www.patchwork.dk/sites/default/files/traef2014/traef_program_2014_web.pdf

I den forbindelse arrangerer  DE Rappe Nåle i Sæby  en bustur, som vi er meget velkomne til at deltage i.

Turen er den 30. august - bindende tilmelding til Lene Larsen, inden 1.juli  på

mail: lenehans@hotmail.com

der serveres  kaffe og rundstykker på vej over,
og på vej hjem er der kaffe og kage.

prisen er kr. 300,00

for god ordens skyld - 
der er ikke indgangsbillet til træffet i prisen, 

den købes ved indgang eller bestilles hos Dansk Patchwork Forening.

Det bliver en hyggelig dag